Help, ik moet met de media omgaan | 07

Als iets opvalt aan mediastudies, of aan geïnformeerd commentaar over de nieuwsmedia, is dat een gebrek aan precisie. Er verandert al decennia van alles. Maar doorgaans worden zulke ontwikkelingen slechts aangeduid met de woorden ‘steeds meer’, of ‘steeds minder’.

Steeds minder mensen hebben een abonnement op een krant. Steeds meer media brengen precies hetzelfde nieuws als hun grootste concurrenten.

Dat is allemaal waar. Alleen zijn objectief verzamelde cijfers vaak informatiever.

Al van toen internet invloed kreeg op de nieuwsmedia bestaat in de VS het ‘Project for Excellence in Journalism’. Dat werd opgericht door bezorgde journalisten. En éen van de voortreffelijke eigenschappen van dit project is dat het regelmatig cijfers publiceert over ontwikkelingen in de Amerikaanse mediawereld. Zo publiceert het een jaarlijke State of the News Media.

Dit jaar leert het rapport dat er vergeleken met 2000 inmiddels 30% minder journalisten en redacteuren werken voor de traditionele media in de VS. Dat heeft vooral tot gevolg dat deze minder nieuws brengen, en de vrijgekomen ruimte gevuld wordt met opinies.

Zegt zoiets dan nog wat over de ontwikkelingen hier? Ja, zelfs al bestaan er in Nederland meer media die niet alleen van advertentie-inkomsten afhankelijk zijn dan in de VS. Maar wat in de Amerikaanse media gebeurt, wordt doorgaans hier enkele jaren later ook zichtbaar; zij het doorgaans niet altijd zo extreem. Al kan dat makkelijk veranderen.

Nu heb ik op zich niets tegen het verschijnsel opinie. Anders zou ik deze woorden ook niet zo opschrijven. Alleen moet de opinie altijd wel dienen om het nieuwsfeit in perspectief zetten. En nieuwsmedia zullen dat nu juist niet gauw doen, omdat ze met zulke geïnformeerde opinies hun nieuwskeuze en -selectie onderuit zouden halen.

Historicus Maarten van Rossem werd jaren niet meer in Hilversum uitgenodigd, toen hij het waagde de hysterie te relativeren die direct bij de TV-journalisten postvatte op 9/11. En uitzonderlijk daaraan is vooral dat nu eens opviel hoe makkelijk nieuwsmedia zichzelf diskwalificeren als serieus te nemen bron.

Op het moment menen ook Nederlandse mediawatchers dat de dagbladen hier zich meer moeten inzetten op het brengen van achtergronden en opinies. Omdat het nieuws dat ze brengen per definitie oud is, als het bij de abonnee bezorgd wordt. En op zich klinkt dat idee goed. Behalve dan dat deze trend dus al bestaat. En behalve dat de kranten de neiging vertonen om zich steeds meer te beperken in hun nieuwsgaring — wat de opinies over dat nieuws daarmee ook weinig bijzonder maakt.

Steeds meer te beperken… Helaas moet ook ik mijn toevlucht nemen tot die aanduiding. Omdat we hier een ‘Project voor kwaliteit in de journalistiek’ missen. Omdat ik evenmin ooit een gedegen onderzoek heb gezien waarin bijvoorbeeld werd bekeken wat de commerciële televisie in Nederland de afgelopen twintig jaar voor invloed op de kranten had. Terwijl die invloed er aantoonbaar is — bijvoorbeeld doordat de poppetjes steeds meer aandacht krijgen; zelfs in het nieuws over zoiets zakelijks als de politieke besluitvorming. En abstracties daarmee dus steeds minder mogen.

Steeds meer… Steeds minder…

Feiten zijn duur. Dat is voor onderzoekers niet anders dan voor de media. Zorgwekkend is wel dat sommige feiten blijkbaar te duur zijn…


[x]#7306 fan dinsdag 23 maart 2010 @ 13:16:33