Zou een Nederlandse vertaling van Infinite Jest mogelijk zijn?Regelmatig doken er al mensen op in de statistieken van mijn websites die speurden of er een Nederlandse vertaling was van de roman Infinite Jest. En van de week stelden ineens twee lieden, in verschillende bewoordingen, de vraag of een vertaling überhaupt mogelijk is.

Daar nu, heb ik waarschijnlijk wel wat over te zeggen.

In de eerste plaats zou ik zeker nog tien jaar wachten met het besluit over een eventuele vertaling. Infinite Jest heeft nu een behoorlijke cultstatus in de VS. Maar voor een boek dat in de nabije toekomst speelt, is het tegelijk opvallend snel verouderd. Nu al.

Verder is het bovenal een door-en-door Amerikaans boek, waarvan kritiek op de Amerikaanse cultuur en samenleving een voornaam doel was. Die kritiek is soms wel duidelijk, maar vergt vaker nog een behoorlijke kennis van het land en zijn bewoners. Om alles mee te nemen wat David Foster Wallace aanraakt, zou bijvoorbeeld al gauw een extra notenapparaat nodig zijn.

Want dat lijkt me de meest Wallaceaanse oplossing. Een roman die op zich al 981 pagina’s telt, en daarnaast 98 pagina’s met noten meetorst, moet dan ook maar van reeksen aan extra opmerkingen worden voorzien om buitenlanders te laten meedelen in de geheimen.

Blijft er tegelijk staan dat Wallace nogal wat verschillende registers gebruikt in het boek, en ook heel wat vaktermen benut. De vertaler zal enerzijds het taalgevoel van een dichter moeten hebben, en tegelijk niet moeten schrikken van pagina’s vol met alleen maar technische beschrijvingen. En een wezenlijke vraag lijkt me inderdaad of het Nederlands wel woorden genoeg bezit voor alles wat beschreven staat in de roman.

Gezien deze problemen, en het feit dat vertaalde romans doorgaans slechts een beperkt tal kopers vinden, wordt mijn conclusie simpel. Zo’n vertaling is alleen te doen uit belangeloze liefde voor de auteur David Foster Wallace, of als er een hele sloot subsidie voor beschikbaar komt.

lees ook mijn verslag over de Infinite Summer


[x]#7332 fan woensdag 31 maart 2010 @ 20:46:01