Wat is een biografie?

Is er een onmogelijker boekengenre dan de biografie? Altijd zijn dit boeken waarin een buitenstaander probeert het leven van iemand anders te beschrijven. En dan kan zijn of haar familie nog zo hebben meegewerkt, of dan kunnen er nog zo veel egodocumenten beschikbaar zijn, garanties biedt zoiets niet.

Biografieën gaan ook altijd over bekende personen. En alleen die faam vertekent de beschrijving van zo’n leven al. Omdat roem ook van omstandigheden van buiten afhangt waarop niemand invloed heeft — alleen wordt dit voorbehoud voor het gemak meestal vergeten.

Ook kunnen de beslissingen die de geportretteerde bewust nam zijn of haar biografie vervolgens behoorlijk kleuren. Er zijn maar weinig boeken over iemand die zichzelf tekort deed die niet lezen als een lange zelfmoordbrief.

Hebben biografieën over schrijvers nog eens het nadeel dat die rechtstreeks concurreren met het werk van zo’n auteur. En die strijd wint zo’n biograaf bijna nooit.

Nu las ik toevallig kort op elkaar twee schrijversbiografieën, lag er nog éen klaar op de stapel nog te lezen, en was er een vierde uit die me intrigeerde. Daarom leek het me een aardig idee eens een weekje van de schrijversbiografie op boeklog te organiseren.

Dat ik daar niet vooraf mee adverteerde, kwam omdat werkelijk alle vooroordelen uitkwamen die ik hierboven memoreerde.

En dan las ik vrijwel alleen schrijversbiografieën die luidkeels bejubeld zijn door de critici.

Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat literatuurbeschouwers daarmee eerder blijheid tonen over hernieuwde aandacht voor een groot schrijver, dan dat ze zo’n boek op eigen merites beoordeelden.


[x]#7366 fan zondag 11 april 2010 @ 14:43:00