Help, ik moet met de media omgaan | 10

Nieuwsmedia tonen enkel het uitzonderlijke. Vandaar misschien dat journalisten altijd zo veel aandacht hebben voor politiek geharrewar. Want politiek beleid richt zich in de eerste plaats ook op wat mis is, en dus verbetering behoeft. Het vele dat wel goed gaat, doet er daarbij niet toe.

Dus gaat politiek nooit over wat nu normaal is.

Dus berichten ook journalisten niet over wat normaal is.

En daarom overvalt het de media en de politiek altijd als wat normaal is ineens anders blijkt te zijn dan wat ooit normaal was. Weliswaar schrijf ik hiermee niets anders op dan wat A.J. Liebling al in de jaren veertig verwoordde. Toch blijft het noodzakelijk deze constatering telkens te herhalen.

De afgelopen weken is er online en daarbuiten namelijk weer stevig gediscussieerd over de betekenis van de nieuwsmedia. Waarbij journalisten of hun meerderen steevast claimen een onmisbaar filter te zijn in de oceaan aan informatie die iedereen via internet op afroep beschikbaar heeft. Intermediairs zijn nu noodzakelijker dan ooit, heet het dan. Omdat alleen professionele intermediairs in staat zijn het publiek kwaliteit te bieden.

Vervolgens bewijzen de journalisten, of hun meerderen, dan wel meteen nauwelijks kwaliteit te kunnen leveren, omdat het niveau waarop ze de discussie aangaan zo ondermaats blijft. Dan ontstaat er gekrakeel over dat de kantoorklerken op de nieuwsredacties zo veel beter werk verrichten dan webloggers kunnen — mede omdat zo veel weblogs nog altijd druk verwijzen naar wat de nieuwsmedia aan actualiteiten brengen.

Dit heeft nauwelijks iets met kwaliteit te maken, wat mij betreft. En zelfs niet eens met het adequaat informeren van een publiek. De deelnemers aan zulke discussies bestrijden elkaar zonder te beseffen dat ze allemaal ongelijk hebben.

Ondertussen is de kans hierin fundamenteel verandering te brengen vrijwel nihil. Dat zie ik ook wel. Dat is voor mij normaal.


[x]#7481 fan maandag 24 mei 2010 @ 15:41:46