Citaat van de dag | 1101

Tegelijkertijd blijkt look-alike fraude met Nederlandse reisdocumenten de laatste jaren reeds een relatief kleinschalig fenomeen te zijn geweest. Deze constateringen roepen dringende vragen op over de algehele effectiviteit en efficiëntie van de nieuwe Paspoortwet. Hetzelfde geldt voor het biometrische paspoort als middel voor terrorismebestrijding, aangezien terroristen meestal authentieke reisdocumenten gebruiken. Dit nog afgezien van het feit dat het hier in wezen buitengewoon kostbare symptoombestrijding betreft en dat over de (bestrijding van de) oorzaken van terrorisme vrijwel geen politieke discussie heeft plaatsgevonden.

Vincent Böhre, ‘Happy Landings’ [pdf]

WRR-studie laat geen spaan heel van de politieke drang om een met biometrie beveiligd paspoort in te voeren, en de daartoe afgenomen vingerafdrukken centraal in een database op te slaan.

Al begin 2005 vroeg ik me af waarom zo’n paspoort er moest komen. Böhre laat zien dat er nooit over deze noodzaak is gediscussieerd, dat is nog wel het meest beangstigende aan zijn werk.

Het kon. Dat was al.


[x]#7940 fan maandag 1 november 2010 @ 13:08:58