Fascinaties
Jaap van Heerden

[…] Prettiger heb ik het altijd gevonden als hij zulke problemen vanuit een heel ander gebied benaderde. In deze bundel gaat een essay over de onzin van dopingcontroles bij sporters, maar Van Heerden bedrijft dan bijvoorbeeld ineens literatuurkritiek om te verduidelijken wat hij bedoelt.

Gerard Reve dronk als een grenadier. […]

boeklog 1 xii 2010


[x]#8017 fan woensdag 1 december 2010 @ 11:31:09