Citaat van de dag | 0208

In 2007 startte de Nederlandse politie met het blokkeren van websites met kinderpornografisch beeldmateriaal. Het project kostte de rechercheurs die het filter moesten bijhouden veel tijd die zij liever aan het opsporen van boeven zouden hebben besteed. Een rechercheur spreekt zelfs over een onevenredig grote aanslag op de beschikbare capaciteit binnen het korps. ‘Dit experiment is, mede gezien de commotie er omheen, enigszins uit de hand gelopen. We zijn een weg ingeslagen die onomkeerbaar lijkt en waarvan de resultaten vooralsnog onduidelijk zijn’. Dat laatste werd bevestigd door de evaluatie van het project: daarin was geen serieuze aanleiding om aan te nemen dat deze technologische maatregel een gedragsregulerend effect had op naar kinderporno zoekende internetters.

Wouter Stol, ‘Aanpak cybercrime beter overlaten aan burgers’


[x]#8248 fan dinsdag 8 februari 2011 @ 11:41:00


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden