Taxonomieën en ander gedoe | 5

Een weblog maakt automatisch al éen type metadata aan: de software legt vast op welk tijdstip een postje online is gezet.

Voegt de weblogger een titel toe aan zijn of haar woorden, dan levert dit dus al twee typen aan metadata op. En vaak kunnen deze twee gegevens ook wel volstaan.

Wat er verder aan informatie over een postje wordt vastgelegd, hangt van ieders luimen en voorkeuren af. Bovendien verschuift het nut van welke taxonomie ook in de tijd. Er is geen bezoeker die nog eens honderden postjes gaat lezen die allemaal in dezelfde categorie vallen; om maar eens éen bezwaar te geven.

Desalniettemin maakt boeklog voorlopig ook alle schrijversnamen zichtbaar, die als metadata gekoppeld zijn een boekbesprekinkje daar. Dit lijkt een overbodige mededeling, want, stond er onderaan elke tekst al niet een verwijzing naar de webpagina met alle werken van de besproken auteur?

Nee, er zijn boeken waaraan meer dan tien auteursnamen gekoppeld zijn. En jammer genoeg lukt het nooit om dat een beetje elegant in beeld te brengen.


[x]#8253 fan donderdag 10 februari 2011 @ 12:17:27