Centraal afgeslagen

In 2005 schreef ik het al. Basale mensenrechten tellen niet in Nederland, zodra politici iets verteld wordt over handige techniek.

De centrale opslag van alle Nederlandse vingerafdrukken heeft vooral voor de politie nut. Zo veel moest de landsadvocaat gisteren uiteindelijk wel toegeven in een rechtszaak van Louise van Luijk tegen de gemeente Den Haag. Deze vrouw billijkt de eis dat een paspoort met extra data beveiligd moet worden. Begrijpt dat ze daartoe twee vingerafdrukken moet afstaan. Maar ze wil principieel niet dat die vingerafdrukken opgeslagen worden.

En dat hoeft ook niet. Zo’n biometrisch gegeven kan heel goed alleen in de chip van een paspoort of ID-kaart worden vastgelegd.

Vorig jaar toonde de WRR bovendien aan dat het gebruik van vingerafdrukken als extra beveiliging in een paspoort een oplossing is voor een probleem dat niet bestaat.

Maar ondertussen helpen rechtszaken niet. Eenvoudig omdat die centrale database met vingerafdrukken er eerst moet zijn, voordat een rechter kan zeggen dat die niet deugt.

De kwaliteit van politici blijft in Nederland zo laag, dat er dringend een Constitutioneel Hof nodig is — zoals beschaafde landen hebben — om domme wetten af te keuren, en de Rechtstaat te beschermen tegen al te makkelijke aanpassingen.

De kwaliteit van de politici is in Nederland zo laag dat zij menen dat zo’n Constitutioneel Hof er niet hoeft te komen.

En ja, ik weet dat er nu een Kamer-meerderheid lijkt te zijn om die vingerafdrukken dan maar niet centraal op te slaan. Hebben de gemeenten nog altijd wel een verzameling gegevens die daar niet hoort.

* update: Louse van Luijk’s website


[x]#8278 fan woensdag 16 februari 2011 @ 20:33:51

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • McSweeney’s 54  The End of Trust12/2018
 • Quote of the Day | 102610/2018
 • Hello World  Hannah Fry10/2018
 • Sociaal  Overwegingen | week 1504/2018
 • Sleepnetwet  Overwegingen | week 1203/2018
 • Tweet of the Day | 032103/2018
 • Citaat van de dag | 031403/2018
 • Quote of the Day | 012601/2018
 • Tweet of the Day | 010101/2018
 • Citaat van de dag | 120212/2017

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

  ien réaksje

  hans willems  op 17 februari 2011 @ 16:21:54

  Is is simpel, maar lees het gerust enkele keren:
  —————————————————————–
  T E R O V E R W E G I N G & W A A R S C H U W I N G
  door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:

  HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
  Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
  (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
  met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

  Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

  [begin definitie]
  Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
  op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

  * beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
  * wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
  * beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
  * rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
  * doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

  opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
  het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

  * de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
  * in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
  * Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
  * maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
  Enzocetera
  [einde definitie]

  Bewijs~toepassing:
  Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
  via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
  1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
  2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

  hans willems ;
  http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com