Taxonomieën en ander gedoe | 6

Op mijn beide weblogs komt onderaan een logje een lijst met verwante logjes te staan — zo die er zijn.

Boeklog kijkt daarbij naar wat ik nog meer heb geschreven over de auteur, of de in het boeklogje genoemde schrijver. En in principe kan de lijst met verwante logjes eindeloos lang worden. De opsomming onderaan Machines en emoties houdt momenteel het record. Dat boeklogje gaat dan ook over drie veel door mij gelezen schrijvers.

Eamelje.net labelt logjes slechts als ze in een dossier passen. En in principe kan zo’n dossier oneindig groot worden. Maar omdat op eamelje.net de titels van de postjes niet altijd alles zeggen — anders dan de boektitels op boeklog — hebben oneindig lange lijsten met verwijzingen onderaan een logje hier niet veel nut.

Dus volsta ik met links naar de tien laatste bijdragen aan het dossier. Of de dossiers.

Inmiddels ben ik op boeklog ook begonnen om dossiers aan te maken. Om goede redenen. En toen heb ik uitgezocht of die twee taxonomieën — schrijversnaam en dossier — te mengen waren in het lijstje met verwante titels.

Daar moest ik zo veel commando’s voor wrochten dat ik nooit verder kwam dan het onderzoek in een testomgeving. Twee heel verschillende tabellen uit de database moesten dan worden samengevoegd, en dat kon het inladen van een simpel boeklogje zo maar ineens tot een heel zware klus maken voor de server.

Daarop heb ik enkele categorieën aan boeken opgeheven, en tot dossier gemaakt. Dat was al een verwatering van het ideaal om me in de dossiers tot het beste te beperken. Maar dit loste het probleem op dat een categorie als ‘humor’ nergens bij paste.

Er is niet te zeggen of een humoristisch boek onder fictie of non-fictie valt — terwijl dat wel een overweging was die de hiërarchische structuur van de categorieën aan me opdrong.

Dus kent boeklog nu ook enkel dik gevulde dossiers, zoals ‘humor’, zoals dat met de ‘Nobelprijswinnaars’, en werk dat eerder verscheen in de ‘New Yorker’.

Ondertussen is WordPress bijgewerkt tot versie 3.1, waarmee het ineens wel heel simpel mogelijk is geworden om samengestelde database queries te schrijven. Dus kan ik auteursnaam en dossier wel verwerken in de lijst verwante titels.

Behalve dan dat er nu dus onhandig grote dossiers bestaan.

En zo blijft het pielen.


[x]#8329 fan donderdag 24 februari 2011 @ 12:33:32