Oneerbiedige gedachten over de nakende verkiezingen | 24

lok_polityk yn fryslan

Wie al enige tijd een weblog voert, gaat zichzelf herhalen. Enkel constateren dat het niet goed zit, en anders moet, verandert immers niets. En actie heb ik verder nooit ondernomen.

Het lijkt me alleen onmogelijk de inertie te overschatten die het wezen is van zo veel maatschappelijke instituties in Nederland. Tegen zulk een glaciale traagheid vechten zelfs de goden vergeefs. Daar actie tegen ondernemen, vraagt een dommekracht die ik niet heb.

Maar ook in 2007 waren er Statenverkiezingen. Daarover schreef ik toen:

Voor het grootste gedeelte zijn er maar heel weinig bestuurlijke punten waarover de verschillende politieke partijen in een provincie echt strijd zullen hebben. Desondanks wordt van werkelijk iedere komma in beleidsplannen gewogen of die iets uitmaakt. Daardoor vallen beslissingen soms pas als iedereen al vergeten is wat de aanleiding was om tot een beleidswijziging over te gaan. Bijvoorbeeld.

Organisaties en procedures dijen uit tot ze alle ruimte vullen die er is om ergens aandacht aan te besteden. Als Lok met dit boek éen ding aantoont, dan wel dat er te veel Statenleden zijn, en te veel ambtenaren voor de provincies werken. Dit kan ook omdat er geen externe dwang gevoeld wordt om op tijd kwaliteit af te leveren.

Dat punt werd later nog eens aangevuld, met de conclusies van bestuurskundige Klaartje Peters, die het daarbij over een opgeblazen bestuur heeft:

In dit boekje geeft Peters tal van redenen waarom het provinciaal bestuur in Nederland aanmerkelijk bescheidener kan. In elk geval zou het nuttig zijn als het geheel overheidsdiensten werden; rechtstreeks onder het bestuur van ministerie vallend. Dat politieke deel, met die Statenleden, en de Gedeputeerden, mag van haar meteen verdwijnen.

Klaartje Peters’ werk lijkt amper vier jaar later alweer vergeten. Deze keer wordt soms een andere bestuurskundige opgevoerd als voornaamste criticus van het hele Staten-circus.

En mij rest daardoor niet de vraag waaróp ik zal stemmen morgen, maar waaróm ik dat in hemelsnaam zou doen.

Verkiezingen in Nederland zijn nog altijd hoogstens een lippendienst aan democratie.


[x]#8352 fan dinsdag 1 maart 2011 @ 17:55:19