2666 | 5. The Part About Archimboldi
Roberto Bolaño

Het vijfde en laatste deel van de roman 2666 had op zichzelf al een redelijk boek opgeleverd. Met wat minder aandacht voor alle oorlogsclichés, wat informatie over al die vrouwenmoorden in Santa Teresa, en iets over de ontvangstgeschiedenis van Archimboldis boeken — waarom was hij kandidaat voor de Nobelprijs bijvoorbeeld — hadden we een memorabele roman kunnen hebben. Had niet veel meer pagina’s hoeven kosten dan de 258 van dit ene deel.

Maar nu is het verhaal van Archimboldi slechts éen van de vele verhalen in 2666. Net als hij maar éen van de tientallen personages is.

Bovendien wordt er zelfs tijdens de beschrijving van zijn levensverhaal nog weer een uitstap gemaakt door Bolaño naar de Russische geschiedenis in het begin van de twintigste eeuw.

Benno von Archimboldi werd in 1920 geboren als Hans Reiter. Zijn vader kwam met éen been uit de oorlog. Zijn moeder had maar éen oog. En hij ging al jong van school.

Een groot stuk van dit boekdeel gaat over zijn avonturen als soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog, die Reiter aan het Oostfront vocht. Zijn scholing kreeg hij dan weer, opvallend genoeg, tijdens een voor hem kalme fase van de strijd. Als hij een tijdje boer moet spelen, en slaapt in wat ooit het verblijf van een Joods-Russische schrijver was.

Dat boekgedeelte deed me erg aan verhalen van Isaak Babel denken; hoewel diens naam niet genoemd werd.

Kruisverbanden met de rest van de roman zijn indirect het vele geweld, en dus de nadruk op het gegeven dat er tijden zijn waarin een leven niets waard is. Een directe link is dat de Duitse gevangene in Santa Teresa, die verdacht wordt van vele vrouwenmoorden, de volle neef blijkt te zijn van Archimboldi. De zoon namelijk, van zijn zus.

Tot slot komt de auteur ook nog even bij zijn zus buurten; terwijl ze hem al van voor de oorlog niet meer gezien heeft.

Enfin. Dan is het allemaal gezien nu. Dan wordt zo langzamerhand duidelijk wat ik van 2666 vinden moet.

En als voornaamste valt bij 2666 op dat, net als bij Infinite Jest, elke lezer zelf kan verzinnen wat het verhaal precies was.

Boeklogje volgt ergens volgende week.

[ lees al mijn ervaringen met 2666 hier ]


[x]#8338 fan donderdag 3 maart 2011 @ 08:00:00