Citaat van de dag | 0331

Hoe is het mogelijk dat wetenschap een bron van verwarring is geworden in plaats van een leidraad voor vooruitgang? Terwijl we meer weten dan ooit tevoren, weten we niets meer zeker en zijn we over alles bezorgd. Paradoxaal genoeg zijn het de landen die het meest geprofiteerd hebben van wetenschappelijke kennis die er nu het meest ambivalent tegenover staan. Nog paradoxaler, het zijn juist de hoogst opgeleide klassen die de grootste argwaan lijken te hebben.

Louise Fresco, ‘Emotie is verworden tot bron van kennis’


[x]#8512 fan donderdag 31 maart 2011 @ 13:54:17


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden