Citaat van de dag | 0422

het snelle verschuiven van normen en waarden onder druk van een agressief populisme, het gemak waarmee door een deel van de maatschappelijke elite uit politiek opportunisme vervolgens basale uitgangspunten worden opgegeven en dingen aanvaardbaar, ‘nor­maal’ gevonden worden, die men even eerder nog volstrekt onacceptabel en ondenk­baar had geacht. Een deel van de huidige bewindslieden bijvoor­beeld verkondigt thans standpunten, die zijzelf nog geen twee jaar geleden scherp van de hand zouden hebben gewezen,

Thomas von der Dunk, ‘Het nieuwe taboe op de oorlog’

Von der Dunk mocht de rede niet houden.


[x]#8632 fan vrijdag 22 april 2011 @ 12:47:40