Citaat van de dag | 0623

het antwoord op de vraag waarom ik schrijf en wat me drijft zou je als volgt samen kunnen vatten: een derde omwille van mijn verwondering, een derde omwille van mijn verontwaardiging en nog een derde omdat ik die twee gevoelens – als een schoolmeester bijna – wil overbrengen op de lezer. Vroeger heette dat volksverheffing, nu noemen we dat liever: inzicht verschaffen.

Peter Vandermeersch, ‘Journalistiek, frustrerend en oppervlakkig?’


[x]#8924 fan donderdag 23 juni 2011 @ 10:40:44