Ideeën, Zesde bundel | 1081 – 1132
Multatuli

Veel Woutertje Pieterse inderdaad, biedt de zesde bundel van Multatuli’s Ideeën. Inmiddels is de schrijver aangeland op een leeftijd dat Wouter uit werken moet. En daardoor werd het mogelijk om terloops wat oordelen over handelslieden uit te spreken, en hun opschepperij.

En omdat hij werken gaat bij een uitleenbibiotheek, kan Multatuli van alles kwijt over dat de mensen niet lezen kunnen.

Het aardigst aan deze reeks met Ideeën waren de puur feitelijke zaken. Bijvoorbeeld als Multatuli in idee 1092 gaat uitleggen welke muntsystemen er op dat moment in gebruik zijn, in Nederland en Duitsland.

Ondertussen las ik bij Karel van het Reve een vrij duidelijk oordeel over Multatuli’s Ideeën, dat recht deed aan mijn eigen twijfels. Terwijl hij deze auteur verder toch hoogachtte, kon Van het Reve een groot deel van diens werk niet lezen.

Nu is het zo, dat iedereen ideeën heeft. Niet alle ideeën zijn even interessant, maar ik geloof dat iedereen wel eens iets interessants gedacht heeft. De meeste mensen zijn niet in staat op hun eigen ideeën de vereiste selectie toe te passen. Zij verwerpen ideeën die de moeite waard zijn en juichen ideeën toe die heel plat zijn. […]

[…] Er zijn echter niet veel schrijvers in geslaagd om een boek met losse invallen duurzaam op de markt te houden. Het is heel wat makkelijker om een roman in de verkoop te houden dan een bundel aforismen. En Multatuli had eigenlijk niet zoveel talent voor dat genre.

Hij kon om te beginnen zijn mond niet houden. Vaak kan hij het niet laten alles uit te leggen en alles een paar keer te herhalen, en dat moet je niet doen. Daarbij had hij menigmaal ideeën die niet zo veel om de hakken hadden. […]

[De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen, 44-45]

[ volg mijn opmerkingen over Multatuli’s Ideeën hier ]


[x]#9106 fan vrijdag 5 augustus 2011 @ 11:17:59