Citaat van de dag | 0806

kern is dat een muntunie niet verenigbaar is met duurzaam divergerende – van het gemiddelde afwijkende – concurrentieverhoudingen. Bij de introductie van de euro is aan die fundamentele waarheid te licht getild. In plaats daarvan is overdreven gewicht toegekend aan begrotingsnormen en de staatsschuldquote; criteria die op z’n best iets zeggen over de gezondheid van de overheidsfinanciën, maar niets over de onderlinge concurrentieverhoudingen.

Voor de houdbaarheid van een muntunie is duurzaam afwijken naar boven even slecht als duurzaam afwijken naar beneden. Het is verontrustend dat Duitse en Nederlandse beleidsmakers daarvan nog steeds niet willen horen.

Bert de Vries, ‘De euro is al bijna identiek aan crisis’


[x]#9111 fan zaterdag 6 augustus 2011 @ 14:55:31


© eamelje.net 2001-2018. Alle rechten voorbehouden