Tender Is the Night | chapters 1 t/m 13
F. Scott Fitzgerald

Merkwaardigste ontdekking van de slotweek die ik doorbracht met deze roman, is dat het boek waarschijnlijk toch eerder heb gelezen. Alleen dan in een compleet andere versie.

Tender Is the Night telt drie boekdelen. En helaas is het tweede deel het eigenlijke begin van de roman. Al die hoofdstukken voordien vertellen wat er mis aan het gaan is in een huwelijk, terwijl de lezer dat huwelijk nog niet eens kent. En dus nauwelijks kan inschatten wat er nu precies plaatsvindt.

Omdat dit inhoudelijke probleem al snel onderkend werd, heeft tot in de jaren zeventig een alternatieve versie bestaan van de roman; samengesteld door een ander. Waarin de chronologie van het eigenlijke verhaal wel min of meer gerespecteerd werd.

De Wordsworth-uitgave die ik nu las, biedt de oeruitgave, met die merkwaardige indeling. En dan ook maar gelijk een essay erbij, ter inleiding, wat anderen over de roman hebben gedacht.

Maar inleidingen lees ik altijd pas achteraf. Had ik dat voor de verandering eens niet gedaan, dan had ik deze roman anders gelezen. Beginnend bij het tweede boekdeel.

[ lees mijn gedachten bij Tender Is the Night hier ]


[x]#9298 fan vrijdag 7 oktober 2011 @ 12:03:26