Citaat van de dag | 1030

Twee mensen zijn onderling heel verschillend, maar in grote groepen vind je steeds dezelfde karaktertypes. Bij de opgravingen waar ik als archeoloog aan meegewerkt heb, zag je dat ook. Ieder jaar arriveerde een nieuwe groep van vijftig tot honderd mensen, die vaak een heel verschillende achtergrond hadden, en steeds weer herkende je dezelfde types onder hen: de feestbeesten, de loners, enzovoort. In echt grote groepen, zoals de bevolking van Europa of China, vind je in beide dezelfde karakteristieken en categorieën. Ik zie geschiedenis dan ook als een zijtak van de biologie. Je richt je op de studie van één bepaalde dierensoort.

Ian Morris in: “Geschiedenis zie ik als een zijtak van de biologie”


[x]#9379 fan zondag 30 oktober 2011 @ 15:38:02


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

2 kommentaren

cockie  op 31 oktober 2011 @ 07:13:00

Je bent de i vergeten :-)
En nu ik je toch spreek: van harte gefeliciteerd met je tienjarig jubileum. Goed gedaan.

eamelje.net  op 31 oktober 2011 @ 17:00:14

Dank voor de correctie. En dank voor de felicitatie.

Wat veel ineens om dankbaar voor te zijn.