Love, Poverty & War
Christopher Hitchens

[…] daarom ook was er lang aarzeling of ik deze bundel met essays en reportages, uit die zo pijnlijke periode, wel zou moeten lezen.

Maar, uiteindelijk bleek er maar éen verblind stuk in te staan. Het allerlaatste. Als Hitchens op reportage is in Irak, eind 2003, en ontroerd waarneemt hoeveel vrede de Amerikanen daar gebracht hebben.

Geen van de veel bizarder uitspraken voordien heeft de boekuitgave gehaald. Zo bezien kan zelfs een overzichtbundel geschiedvervalsing zijn. […]

boeklog 20 xi 2011


[x]#9468 fan zondag 20 november 2011 @ 16:22:18