.frl | 3

Wat is een goed internetadres?

Ik denk dat er maar éen antwoord op die vraag mogelijk is. Een goed internetadres is een adres dat een onbekende zonder enige moeite onthoudt.

Zelf was ik altijd erg tevreden over het adres van deze website. Omdat de korte zin ‘eamelje net’ iets betekent in het Fries.1  En de meeste Friezen op zijn minst glimlachen als ze dat adres voor het eerst horen.2

Helaas is de conventie vervolgens zo dat de meeste websites in Nederland een adres hebben dat .nl eindigt. Zodat zelfs veel van de mensen die om ‘eamelje net’ moesten lachen, vervolgens denken dat mijn site-adres eameljenet.nl luidt.

Vanavond werd bekend dat Gedeputeerde Staten van de provinsje Fryslân er best twee miljoen euro voor over heeft om het domein .frl in te voeren voor specifiek Friese webadressen.

Eerder, in 2008, stelde ik daar al vragen over. Ook aan de provinsje. En daar kwam dus feitelijk pas nu antwoord op.

In 2008 heb ik ook alle fundamentele kwesties over .frl-adressen al behandelt. Om zulke domeinen werkelijk aantrekkelijk te maken voor Friese bedrijven of instellingen zal de provinsje ze gratis of bijna voor niets moeten uitdelen.

En dan nog zullen vervolgens al die bedrijven en instellingen met een .frl-adres moeten kampen met de luiheid van het publiek. Dat misschien nog net gewend is aan adressen die eindigen op .nl.

Hawar. Dan zou het nu de plaats zijn om de in Friesland zo gebruikelijk tirade af te steken dat de provinsje betere doelen zou kunnen vinden voor al dat geld. Maar, dat laat ik na.3

Twee miljoen besteden aan een internetdomein waarvoor slechts een zeer geringe behoefte zal bestaan, en waarbij het dus allereerst om een imagokwestie gaat, wijst voor mij allereerst in andere richting. Ze willen daar op het provinsjehûs iets met dat internet, mede om zoiets vaags als een identiteit vorm te geven, maar hebben werkelijk geen benul wat, of hoe.

Ik ben ondernemer genoeg om daarin kansen te zien. Voor mijn eigen winkel dan alleen, natuurlijk. En ik heb nog een mooie brug te koop.

 1. Wat betekent eamelje net dan?
  Zeur niet.
  Ja, hallo. Ik vraag het toch beleefd. Wat is eamelje net?
  Zeur niet. Of, niet zeuren. Dat kan ook.
  Zeur niet?!?
  Zeur niet. []
 2. Overigens heb ik in het Nederlands en het Engels vergelijkbare adressen. Die ik hier liever niet noem. Want niets is zo fijn als een spamvrij e-mailadres. Verschoont u mij. []
 3. De lucratieve verkoop van energiebedrijf Nuon heeft politici wel wat gretig gemaakt om te doen. De Dutch disease bestaat nog wel altijd hier. []

[x]#9661 fan dinsdag 3 januari 2012 @ 23:20:07

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

 • .frl | nu voor elk beschikbaar02/2015
 • .frl | 408/2012
 • .frl10/2008
 • Overwegingen | 102410/2008

 • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden