Leugens, bedrog, statistieken

Ik heb zeker geen spijt boeklog even op een zacht zin te hebben gezet — nogal wat boeken tot nu toe dit jaar loonden de moeite niet om uit te lezen; laat staan om er wat over te schrijven. Alleen is er nog altijd wel die site. Dat merk, zoals het tegenwoordig heet, met zijn reputatie, waarvan ik hoop dat die enigszins intact kan blijven terwijl ik andere dingen doe.

Maar worden de bezoekersaantallen vergeleken met die van vorig jaar, dan trekt boeklog momenteel zelfs iets meer volk.

Een simpele reden daarvoor kan zijn dat er sinds februari 2011 ruim 400 pagina’s met inhoud bijkwamen — boeklogjes, auteurpagina’s, zowel als dossiers — en Google dus meer redenen heeft gevonden om bezoek door te verwijzen. Dus zeggen bezoekersaantallen niet alles.

Zij het dat ze wel de enige harde feiten zijn waarop ik kan leunen.


[x]#9803 fan maandag 13 februari 2012 @ 12:45:36