Citaat van de dag | 0310

Uit het onderzoek bleek ook dat zo’n 90 procent van wat de burger de politie komt melden, tot helemaal niks leidt. Geen boete, geen standje, werkstraf noch cel. De Rekenkamer telde alle meldingen door burgers van gewelds- en vermogensmisdrijven gedurende één kalenderjaar. Dat waren er iets meer dan een miljoen. Drie procent daarvan kreeg een politiesanctie. Negen procent werd doorgestuurd naar het OM. Met aftrek van de vrijspraken, sepots, niet-ontvankelijkverklaringen en OM-transacties gaf de strafrechter in maar vijf procent een sanctie.

Folkert Jensma, ‘Strafrechtpleging berust vooral op Haagse illusies’


[x]#9905 fan zaterdag 10 maart 2012 @ 10:03:51


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden