Bereikbaarheid
week 14

Mijn e-mail doet raar. Aan de ontvangende kant tenminste. Sommige aan mij gerichte post komt pas dagen na verzending binnen. Een paar uur vertraging is zelfs gewoon.

Grootste moeilijkheid bij dit soort problemen is dat je er zo weinig aan doen kunt. Zulke storingen laten allereerst zien met welke ketenen je gebonden bent; een slaaf bent van je gewoonten; een Pavlov-hond die langzaam in paniek raakt omdat de bel niet meer klinkt.

Maar de webmail lijkt wel goed te werken; of in elk geval beter. Dus check ik nu een paar per dag de webmail, in plaats van enkel op het normale e-mailprogramma te vertrouwen.

En de problemen zullen ook wel weer eens verdwijnen. Alleen is nu wel een vraag geworden of ik mijzelf niet veel minder afhankelijk van e-mail moet maken. De papieren post kwam voorheen maar éen keer per dag. Toen werd er toch ook gewoon gewerkt. En gedacht. En geschreven.

De alternatieven voor e-mail zijn ondertussen ook niet meer zonder hun problemen. Ineens liggen hele mobiele netten er rustig uit voor een week. Bij Vodafone brandde een centrale af, en prompt had de hele Randstad geen bereik meer. KPN was ook al onverklaarbaar gestoord deze week. En over de enig overgebleven concurrent, T-Mobile, past slechts een gnuivend zwijgen.

Die telecomaanbieder heeft onder de beste omstandigheden al problemen om al zijn klanten bereik te bieden.

Is er nog het aloude vaste telefoonnet. Natuurlijk. Zelfs al loopt ook dat inmiddels voor een groot deel digitaal via internet. Maar hoe vaak zit ik nog op de plek waar die vaste telefoon staat? Met alle nieuwe communicatiemiddelen kwam ook de vrijheid de traditionele werkplek los te laten. Om op andere tijden of zelfs op heel andere continenten actief te zijn dan die ander waar iets mee moet worden uitgewisseld.

Elk probleem met de moderne communicatietechnologie is dus een aantasting van mijn vrijheden, zo bezien. Terwijl ik me, zoals gezegd, daarbij op een andere manier juist afhankelijk heb gemaakt van wat anderen presteren. Terwijl die vrijheid dus alleen bestaat in gebondenheid.

De Wet van behoud van ellende laat zich weer eens gelden.


[x]#10003 fan zondag 8 april 2012 @ 10:39:54