Filedruk
week 22

Terwijl de kranten vol staan met angstaanjagende verhalen dat het crisis is, zou de afname van files ergens anders aan liggen. De aanleg van nog meer asfalt, en daarmee het wegnemen van knooppunten, heeft de doorstroming het meest verbeterd, aldus Rijkswaterstaat.

Het kan best dat dit klopt. Maar mijn gevoel zegt toch ook dat er aardig wat minder vrachtwagens en bestelbusjes rijden op het moment. De hele bouw ligt op zijn gat. Consumenten kopen geen grote spullen meer. Men is voorzichtig met dure uitgaven.

Transport en logistiek Nederland [TLN] meldt bovendien een sterke toename aan faillissementen bij de transportbedrijven. Die hebben te weinig werk.

En komen files niet vooral omdat weggebruikers knullig reageren op elkaar, en een heel kleine verstoring in de normale voortgang al snel versterkt wordt door de achterliggers? Rijdt het verkeer niet altijd beter door als vrachtwagens de weg niet op mogen, en er dus geen grote snelheidsverschillen bestaan tussen alle verkeersdeelnemers?

Enfin. Bovenstaand voorbeeld geeft in kort bestek aan waarom het voor mij vaak zo moeilijk is om de krant te lezen. Zelfs de feiten die gebracht worden als neutrale feiten hoeven dat niet te zijn. Journalisten hebben idealiter vervolgens de taak om te onderzoeken of kleuring is aangebracht. Dat eigen onderzoek blijft tegenwoordig vrijwel altijd uit. Persberichten komen vrijwel onaangepast in het nieuws.

Maar de aanleg van nieuwe wegen is allereerst een politieke zaak; de staat bekostigt alles. Sommige partijen hebben er bovendien belang bij dat wegen worden aangelegd. Zelfs Rijkswaterstaat is partij, omdat deze organisatie werk houdt als er infrastructuur aangelegd moet worden. Cijfers en de daarop gebaseerde opinies van Rijkswaterstaat zouden daarom gewogen moeten worden met statistieken uit een andere bron.

En als er geen andere bron bestaat, zou ook dat moeten worden geconstateerd.


[x]#10120 fan zaterdag 2 juni 2012 @ 15:15:24