Tunnelvisie
week 23

In Nederland zijn er foetussen die nog niet eens geboren zijn en toch al onder toezicht staan van de Staat. Vorig jaar waren dat er 251. En vaak betekent zo’n ondertoezichtstelling dat als het kind eenmaal geboren wordt, en eindelijk kind is, het meteen de moeder wordt afgenomen.

Ergens heeft dan een rechter geoordeeld dat het de ouders niet gaat lukken om haar baby goede zorg te bieden.

Deze week werd bekend dat de Staat nu ook te dikke kinderen van hun ouders kan afpakken. Want je kind verkeerd te eten geven, is nu blijkbaar ook een vorm van mishandeling die bestreden worden moet.

En bij al deze voorbeelden geldt dat ze op zich misschien begrijpelijk zijn, maar me toch behoorlijk kopschuw maken.

De almacht van de Staat groeit almaar meer. Met de beste bedoelingen.

Terwijl de Staat niet zal ingrijpen als een kind een totalitair geloof opgedrongen krijgt, in eerwraak gaat geloven, of er stukjes van zo’n jongetje of meisje af gekerfd worden; omdat een ware gelovige besneden hoort te zijn. Godsdienstvrijheid gaat boven alles. Terwijl Godsdienst aantoonbaar leugens in stand houdt, en daarmee mensen hersenspoelt.

Niet dat ik er hiermee voor pleit om gelovigen hun kroost af te pakken. Maar als het om preventie gaat zijn er wel meer categorieën gedrag te bedenken die mogelijk met schadelijke gevolgen komen.

Het probleem van alle actieve preventie is bovendien dat er gehandeld wordt voor er schade optreedt. Omdat de problemen er nog niet zijn, moet dus voorspeld worden wie problemen kunnen krijgen. Dit gebeurt steeds vaker door ‘profiling’; waarbij risicofactoren op een rij worden gezet; en gezinnen in de dossiers van bijvoorbeeld de consultatiebureaus een voldoende of onvoldoende krijgen.1

Mij verbaast slechts mijn eigen verbazing over dit al weer. Ik zou inmiddels toch moeten weten dat overheden geen idee of visie hebben, en altijd het systeem heilig verklaren; terwijl ze principieel niet begrijpen wat dat doet.2

Terwijl elk regime rigide is en daarmee ruis veroorzaakt, en fouten dus. Die vervolgens meestal niet als fouten erkend worden omdat het systeem nu net werd ingesteld om vergissingen voortaan uit te sluiten.

  1. Eerder dit jaar verwoordde Dimitri Tokmetzis uitgebreid zijn bedenkingen bij het ‘Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg’. Daar heb ik niets aan toe te voegen. []
  2. Daarom is het probleem met de euro vooralsnog onoplosbaar — de munt staat boven alles. []

[x]#10139 fan zaterdag 9 juni 2012 @ 14:05:44