Mishandeling
week 26

De wetten en verdragen zijn helder. Tot kinderen meerderjarig zijn geworden, verdienen ze alle zorg. En daarmee respect. De VN heeft weliswaar 54 bepalingen nodig om te preciseren waar die zorg en respect uit hoort te bestaan. Maar de meeste mensen zullen daar geen enkel probleem mee hebben.

Toch is het allemaal niet zo simpel. Zo weigert de VS bijvoorbeeld dit VN-verdrag te ratificeren; als éen van de weinige staten in de wereld. Maar van dat land mag ook bekend worden verondersteld dat slechts het gewend is om anderen de wet voor te schrijven.

Tegelijk houdt mijn vaderland zich evenmin aan het VN-verdrag. In hun potsierlijke angst om het grauw tevreden te houden, schenden Nederlandse politici bijvoorbeeld stelselmatig de kinderrechten in hoe zij minderjarige asielzoekers en economische vluchtelingen behandelen.

En dan zijn daar nog de gebruikelijke uitzonderingen die georganiseerde religies claimen op de kinderrechten. Want zelfs de grootste barbarij mag nu eenmaal, als een bronstijdvolkje uit het Midden-Oosten zulk gedrag maar heeft vastgelegd in een boek dat nu nog altijd voor heilig wordt versleten.

Van gewoonten vragen ook slechts weinigen zich af waarom die normaal zouden moeten zijn.

Dus is het niet raar dat een Duitse rechter nu eens de besnijdenis van jongens verbiedt. Net zomin als religies vervolgens te keer gaan dat het hun goed recht is om kinderen genitaal te verminken.

Ooit werd het bezit van slaven goedgepraat omdat de Bijbel dat zo zei. Vrouwen zijn nog altijd minderwaardig aan de man voor wie de Schrift letterlijk neemt. Net als dat kinderen nooit meer dan spuug en luizen waren, tot zeker in de achttiende eeuw, zoals Marja Roscam Abbing schreef.

Beschaving is niet iets vanzelfsprekends. Dat daarin heel soms een klein beetje vooruitgang geboekt wordt, zou optimistisch moeten maken over de mens. Maar dan gaat het nieuws weer over de totaal verziekte bankensector in Spanje, en wordt duidelijk dat hoop op zijn best een kwetsbaar kaarsvlammetje is, dat veel te makkelijk dooft.


[x]#10182 fan vrijdag 29 juni 2012 @ 13:03:01