.frl | 4

Het ministerie van EL&I vindt dat elke Nederlander commentaar moet kunnen geven over de ruim 1.900 nieuwe topleveldomeinnamen die allerlei bedrijven in de wereld willen invoeren. Want Saoedi-Arabië heeft al harde bezwaren geuit tegen de invoering van domeinen als .baby en .gay. Dus Nederland moet ook iets te berde kunnen brengen tegenover internetbestuurder ICANN.

Bovendien wil de oveheid het domein .overheid gaan invoeren. De politie wil .politie. De hoofdstad denkt te scoren met .amsterdam, en de provinsje Fryslân denkt al jaren dat er veel te winnen is met invoering van het domein .frl.

Uw commentaar is daarom mogelijk op deze website.

Heel erg interesseert deze zaak me niet, behalve dan dat de komende ramp zo goed te voorspellen valt. Ik beschreef al eerder wat een goede domeinnaam is volgens mij — en geen van de nieuw voorgestelde topleveldomeinen levert betere mogelijkheden op.

Maar zo’n inspraakronde biedt wel de mogelijkheid en kijk even wat het zakenmodel is [start download] achter het .frl-domein dat de provinsje Fryslân per se wil invoeren.

En daaruit blijkt dan bijvoorbeeld dat het publiek tussen de € 20 à € 30 euro zal moeten betalen voor een eigen .frl-adres. Per jaar.

Ter vergelijking, een .nl-adres hoeft niet meer dan € 2,50 per jaar te kosten voor wie een beetje zoekt. En ik betaalde in 2012 minder om nog een jaar boeklog.info te verlengen — zelfs al blijft dat .info lelijk, en zoek ik nog altijd iets beters.

Ondertussen denkt de mogelijke exploitant dat de Friezen zeker 200.000 .frl-adressen gaan vastleggen. Dat lijkt me een aanname die enkel gebaseerd is op het unieke gegeven dat 17 miljoen Nederlanders inmiddels 5 miljoen .nl-domeinen hebben geregistreerd.

Helaas is dat .nl-domein nu net de grote uitzondering in de wereld. Slechts de Duitsers (.de) en de Britten (.uk) hebben meer domeinnamen vastgelegd. En dat zijn landen met aanzienlijk meer inwoners en bedrijven. En .nl groeide enkel zo groot omdat dit het allereerste landendomein was in de wereld en omdat het mee kon groeien met de ontwikkeling van hele internet naar een massapubliek. Dat is allemaal niet meer.

Zakenmodellen baseren op uitzonderingen is niet meer dan hopen dat de bliksem nogmaals zal inslaan op dezelfde plek.

.frl is niets. En als het wat wordt, zal het hoogstens in de provincie betekenis hebben. Dus is het nog niets.


[x]#10291 fan woensdag 29 augustus 2012 @ 12:35:59

besibbe op eamelje.net [de nijste 10, maksimaal]:

  • .frl | nu voor elk beschikbaar02/2015
  • .frl | 301/2012
  • .frl10/2008
  • Overwegingen | 102410/2008

  • © eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden