Makers | Part 1
Cory Doctorow

Het kostte even moeite om te begrijpen wat ik eerder tegen deze roman had gehad. Makers is een licht dystopische en vlot vertelde toekomstfantasie, zoals Doctorow er meer geschreven heeft, en waarvoor hij altijd ontwikkelingen uit het heden maar iets hoefde te overdrijven.

In dit geval is de Amerikaanse economie geklapt in het boek, wat tot massa-ontslagen en veel andere sociale ellende heeft geleid. Zo konden talloze oppassende burgers daardoor hun huizen niet meer betalen, en leven deze nu in sloppenwijken van hutjes, trailers, en oude campers.

Maar tegenover die neergang staat ook een opvallend nieuw elan. Overal zijn bedrijfjes actief die vaak met hulp van overbodig geworden technologie nieuwe vindingen doen.

Zelfs grote multinationals zien er vervolgens brood in om deze bedrijfjes te ondersteunen.

In deel éen wordt vooral gevolgd hoe éen zo’n start-up van twee jonge mannen met slimmigheidjes de wereld verovert vanuit een vrijwel verlaten appartementencomplex in Florida. Tot anderen hun laatste kunstje gekopieerd hebben, onder hun kostprijs gaan zitten, en zij weer iets anders moeten.

Dit verhaal komt met vaart tot ons via een alwetende verteller, die daarbij vooral geïnteresseerd is in de wederwaardigheden van de journaliste Suzanne, omdat zij overal bij mag staan.

En deze Suzanne Church is de vreemdste journaliste ooit — wat mij eerder telkens zo irriteerde dat prompt het hele boek onverteerbaar werd. Ze zou een veterane zijn die veel gelezen reportages op haar naam heeft over de dotcom-bubble en de neergang van de auto-industrie in Detroit. Maar de schrijver achtte het voor het verhaal beter om haar ook tot een vreemd naïef kipje te maken, die telkens allerlei basiskennis moet worden uitgelegd.

Anderen zal deze onmogelijke paradox misschien niet eens opvallen.

[ lees al mijn gedachten over Makers hier ]


[x]#10649 fan woensdag 9 januari 2013 @ 09:22:15