Een zuivere schim in een vervuilde schepping
Rudy Kousbroek

[…] Het tweede essay is ietwat polemisch. Voor Rudy Kousbroek stond buiten kijf dat Kavafis’ homosexualiteit, en zijn kwetsbare positie daardoor, meeweegt in de poëzie. Literatuurwetenschappers en ook vertalers willen daar niet echt aan.

In het derde essay wordt op deze kwestie voortgeborduurd. Want, doe het gedachtenexperiment eens, en vervang de ‘hij’ die de vertalers in de liefdesgedichten introduceren nu eens overal een door ‘zij’. Vertoont het object van de begeerte, of eerder de herinnering, dan mannelijk of vrouwelijk gedrag? […]

boeklog 21 iv 2013


[x]#10991 fan zondag 21 april 2013 @ 12:00:00