Taal yn Fryslân; Op ’e nij besjoen
Durk Gorter & Reitze J. Jonkman

[…] Ondertussen was voor mij vraag geworden hoeveel mensen eigenlijk met regelmaat in het Fries schrijven — hoeveel directe slachtoffers het taalbeleid van een tamelijk overbodig politiek orgaan gaat eisen; behalve dan dat hele bibliotheken onleesbaar worden omdat het woordbeeld gaat veranderen.

En dan blijkt dat in officiële stukken nog altijd terugverwezen wordt naar de enquête Taal yn Fryslân; Op ’e nij besjoen van Gorter en Jonkman uit 1995. […]

boeklog 15 v 2013


[x]#11041 fan woensdag 15 mei 2013 @ 23:00:00


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden