Intuition Pumps | III & IV
Daniel C. Dennett

Op een derde van het boek heb ik nog geen technieken gezien die mij tot een betere denker zouden maken. Inleiding is het wat de filosoof Daniel C. Dennett biedt. En dan ook nog inleiding van het wel erg grondige soort.

Het hele vierde boekdeel gaat er bijvoorbeeld over hoe computers werken.

En dat is dan enkel nodig omdat Dennett de computer weleens als metafoor gebruikt; om te verklaren hoe hersenen werken. Alleen kon daar toch ook weleens een denkfout inzitten, van de schrijver. Computers blinken nu eenmaal uit in het lineair uitvoeren van programmaregels die logisch op elkaar volgen. Wie zegt mij dat hersenen ook lineair werken? Op dat niveau van begrip is de wetenschap van het brein nog helemaal niet aangeland.

Volgens mij zijn er bijvoorbeeld zo al lange en korte routes aan te wijzen — in geval van nood kunnen onze hersenen vele stappen overslaan, die normaal wel worden gemaakt; zij het dat dit dan ook met een behoorlijke denkvernauwing gepaard gaat.

Mij ontgaat het directe nut kortom een beetje, om vrij beknopt te zien worden uitgelegd wat een computer op machineniveau doet — zelfs al is dat mij allemaal wel bekend. Maar imponeergebazel is het ook weer niet, want het klopt toch wel wat Dennett schrijft.

Het derde boekdeel gaat voornamelijk over wat begrip is, en denken, en daarmee dus welke basale fouten wij zoal maken in onze pogingen om iets te begrijpen van de wereld om ons heen — ofwel Dennett herhaalde daarin in kort bestek wat in eerder werk van hem aan de orde kwam.


[x]#11412 fan vrijdag 27 december 2013 @ 23:50:24