Citaat van de dag | 0102

Ook Nederland kent een collectief bewustzijn. Het poldermodel, het streven naar consensus, is bijvoorbeeld stevig ingebed in onze nationale cultuur. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd ons collectieve bewustzijn verrijkt met twee nieuwe dogma’s. Dit zijn: ‘het eigenwoningbezit moet bevorderd worden’ en ‘een koophuis is een goede investering’.

Het waren de christelijke partijen KVP en ARP (voorlopers van het CDA) die begin jaren vijftig ‘bezitsvorming’ begonnen te propageren als middel om het volk te beschaven. […]

Yvonne Hofs, ‘Hoe de hypotheekrenteaftrek uitgroeide tot een gruwel’


[x]#11443 fan donderdag 2 januari 2014 @ 23:00:01