Intuition Pumps | VII
Daniel C. Dennett

Meer nog dan een leerboek over manieren om beter te denken, is Intuition Pumps in de praktijk een inleiding tot leven en werk van Daniel Dennett. Boekdeel VII, over die zo onmogelijke vraag wat het menselijke bewustzijn precies is — en dus of machines dat dan ook hebben — biedt geen andere antwoorden dan hij ergens anders ook al eens gaf

Hoogstens staan de deelvragen nu wat netter per hoofdstukje uitgesplitst.

Dus had ik Intuition Pumps ook in een dag of wat uit kunnen lezen. In plaats van het boek te behandelen als een leerboek, en de ruimte te nemen om er lessen uit te trekken.

Maar Dennett hoefde mij bijvoorbeeld niet uit te leggen dat iedereen vertekening aanbrengt op het moment dat hij of zij vertelt over een eigen belevenis. Ook als het dan gaat om een intieme bekentenis. Vertellen brengt nu eenmaal op zich al vertekening aan. Verhalen hebben een vorm. Dat geldt al voor een verhaal van éen regel.

Volgende week daarom de laatste boekdelen. Boeklogje over een dag of veertien.


[x]#11454 fan vrijdag 10 januari 2014 @ 11:26:41