Citaat van de dag | 0318

Veiligheid is hét voorbeeld van een repressief soort maakbaarheid, die uiteindelijk niets meer is dan het dempen van een bodemloze put. Je kunt voor iedere nieuwe bedreiging een nieuwe veiligheidsmaatregel verzinnen. Maatregelen die, eenmaal ingevoerd, zelden weer worden teruggedraaid, zo waarschuwt veiligheidsfilosoof Bruce Schneier al jaren. Immers: is het gevaar geweken dan zal men dat aan de maatregel toeschrijven en die dus intact willen laten; manifesteert het gevaar zich alsnog, dan zullen alleen maar méér maatregelen nodig worden geacht.

Rob Wijnberg, ‘Hoe onze oplossingen problemen werden’


[x]#11504 fan dinsdag 18 maart 2014 @ 11:28:59


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden