Citaat van de dag | 1213

De onderworpenheid van de democratische staat aan het recht dwingt tot zelfbeheersing. Dat is een kwestie van beschaving, omdat zich in rechtsvereisten als proportionaliteit de eerbied voor de kernwaarden van de democratie weerspiegelt.

De sociaal-democratische denker Jacques de Kadt kwam al in de jaren dertig tot het inzicht dat de democratische rechtsstaat geen gemakkelijk bezit is, maar een last. Het compromis, de ongemakkelijke pose, de traagheid, de zelfbeheersing – De Kadt vatte deze makken samen als ‘de last van de beschaving’.

Hans Goslinga, ‘Een echte democraat spreekt liever niet van vijanden’


[x]#11588 fan zaterdag 13 december 2014 @ 12:00:00