Citaat van de dag | 0116

Het is verleidelijk om het strafrecht in te zetten voor bestrijding van al dan niet vermeende misstanden. Verleidelijk omdat het een symbool van krachtdadigheid is: we gaan het nú aanpakken! Dan krijg je symboolwetgeving, dan wel onnodige wetgeving waarmee een afschrikwekkend effect wordt beoogd, zoals de strafbaarstelling van illegaliteit. Dat heeft weinig tot niets met schuld, verwijtbaarheid of de ernst van het feit te maken, maar is een puur instrumenteel, oneigenlijk gebruik van het strafrecht. Voor het hele idee van recht is dat niet goed. Je werkt er praktijken mee in de hand die je in een rechtsstaat niet moet willen, zoals het jagen op mensen. Dat gebeurt. Van tramconducteurs wordt nu verwacht dat ze mensen bij een vermoeden van illegaliteit aangeven.

Theo de Roos in: ‘Het recht dient om de macht te beteugelen’


[x]#11632 fan vrijdag 16 januari 2015 @ 09:53:34