Citaat van de dag | 0120

[…] wanneer er in de samenleving een gevoel van onveiligheid heerst, [is] onderzoek waaruit blijkt dat jeugdcriminaliteit daalt minder snel nieuwswaardig […] omdat het lastig rijmt met de overheersende opinie.

onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie

via


[x]#11644 fan dinsdag 20 januari 2015 @ 13:55:26


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden