Citaat van de dag | 0226

Op de bedrijfsterreinenmarkt is sprake van tweemaal zoveel aanbod dan vraagvoorspellingen doen verwachten. De planambities van gemeenten stijgen uit boven de vraagverwachting. Vertraging in de afzet van het geplande aanbod leidt tot aanzienlijke renteverliezen. Verder achten wij op basis van onze analyse van de grondprijzen voor bedrijfsterreinen een gemiddelde prijsafslag van circa 20% op de grondprijzen van bedrijfsterreinen aannemelijk. De verwachte verliezen voor gemeenten op de bedrijfsterreinenmarkt bedragen € 0,2 tot € 0,9 miljard.

Kantorenmarkt: 10% van verwacht verlies door overaanbod en prijseffect
Gemeenten hebben op de kantorenmarkt een overaanbod van 135% in de plannen staan ten opzichte van vraagverwachtingen. De planambities van gemeenten zijn tweemaal zo hoog als dat de verwachte vraag rechtvaardigt. Onze analyse van de grondprijzen voor kantoren toont aan dat het scenario met een prijsafslag van circa 20% waarschijnlijk is

Financiële positie gemeentelijke grondbedrijven [pdf]

ziet ook: Woekeren met ruimte of De laatste boer.


[x]#11713 fan donderdag 26 februari 2015 @ 19:06:55