Citaat van de dag | 1005

Wie inziet dat ons rechtssysteem amper is toegerust om kleine ondernemers of burgers te beschermen tegen de wanpraktijken van grote corporaties en wie kan waarnemen dat topmensen niet of nauwelijks verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme schade die zij als bestuurder van bedrijven aanrichtten, kan niet aan de zijlijn blijven toekijken. Sterker, het is in mijn ogen zelfs volstrekt idioot om te stellen dat een journalist dan nog afzijdig kan blijven. Je kiest een kant. Die van de waarheid en van de rechtvaardigheid. Je staat tegenover de systemen die overduidelijk onrechtvaardig zijn en de gelijkheid van kansen van mensen ondermijnen of systematisch schade berokkenen.

Eric Smit, ‘Het is volstrekt idioot om als journalist afzijdig te blijven’


[x]#12036 fan maandag 5 oktober 2015 @ 11:40:43