Citaat van de dag | 0107

Het geld dat als spaaroverschot uit onze economie verdwijnt, wordt dus niet aan lonen of binnenlandse investeringen besteed. De vraag rijst of dit het beste gebruik van ons geld is. Nog niet zo lang geleden smeekte premier Rutte ons op televisie om toch meer uit te geven. Dat gaat moeilijk met stagnerende lonen. Die staan bovendien in schril contrast met de enorme winsten van grote bedrijven, vaak multinationals die om fiscale redenen in Nederland gevestigd zijn.

Dirk Bezemer, ‘Rijk, gelukkig en bezorgd’


[x]#12210 fan donderdag 7 januari 2016 @ 12:02:25