Citaat van de dag | 0817

Natuurlijk doen ‘feiten’ er toe, en natuurlijk moeten de leugens van Trump, de Brexiteers, de anti-TTIP’ers of de EU-haters worden ontmaskerd. Maar goede, evenwichtige, democratie dienende journalistiek mag niet selectief zijn in zijn ‘lies bashing’. Ook het establishment grossiert in verdraaiingen, halfwaarheden en leugens. Dat ze de uitkomst zijn van econometrische modellen, hun auteurs een doctorstitel dragen en hun rapporten scheefhangen van de voetnoten is irrelevant. Ons-soort-‘feiten’ zijn geen spat harder dan dat-soort-‘feiten’.

Ewald van Engelen, ‘Ons-soort-feiten’


[x]#12582 fan woensdag 17 augustus 2016 @ 22:27:00