Begrenzing
Te fietsen | week 48

De ene gemeente is in praktijk aanzienlijk guller met straatverlichting dan de andere — helemaal als het om lantaarns gaat in het buitengebied. In de donkere maanden kan daardoor ineens opvallen waar een gemeentegrens ligt. Terwijl dat normaal geen gegeven is dat me vreselijk boeit.

’s Zomers valt zo’n grens hoogstens op door een bordje laag in de berm, of als de kwaliteit van het asfalt plots verandert.

Maar vlakbij bijvoorbeeld ligt een fietspad van een kilometer of twee waar nogal wat schooljeugd gebruik van maakt in de ochtenden. En de ene helft is wel verlicht — daar staan zelfs opvallend veel lantaarns langs — terwijl de andere helft in de buurgemeente geheel in het donker moet worden afgelegd. Daar staat nog net éen straatlamp op de kruising aan het einde.

Nu schijnen zulke verschillen soms al lang geleden ontstaan te zijn. Rink van der Velde maakte er tenminste begin jaren zeventig al opmerkingen over in de satirische roman Feroaring fan lucht. Daarin wordt dan het nabijgelegen Drachten grootheidswaan verweten, omdat de straatlantaarns er nooit uit gaan ’s nachts.

Dat boek speelt zich deels af in Opsterland; wat een veel armere gemeente was.

Opsterland had bijvoorbeeld ook nooit geld om de vaarten te dempen in Gorredijk. Terwijl in Drachten indertijd alles dat ooit vaarweg was in geasfalteerde straat veranderd werd. De nieuwe God auto hoorde immers ongehinderd ruim baan te krijgen.

Veel later bleek dat Gorredijk een permanente attractie had door dat water, die toeristen blijft lokken. Waarop Drachten voor veel geld éen vaart naar het centrum weer open liet graven. Een doodlopend stuk water.

Nu zijn er meer kunstmatige begrenzingen dan straatlantaarns alleen. En opvallend is dat ook die bij de het donkere deel horen van het jaar. Waar er gestrooid wordt op de weg is zo’n indicator, en hoe vaak. Of gevallen herfstblad ergens blijft liggen rotten, of niet.

Wist ik overigens niet dat bladeren doorgaans vlug verwijderd worden, omdat het wegdek er sneller van slijt als die blijven liggen. Onder zo’n blad blijft het te nat.


[x]#12781 fan maandag 28 november 2016 @ 09:14:42