Citaat van de dag | 0205

Zo verandert een landschap van een natuurlijk gebied, waarin de mens nog niet of nauwelijks heeft ingegrepen, tot het landschap dat we nu kennen. En waarin soms niets of weinig meer van de geschiedenis te herkennen is, tot ergernis van Zomer. Bijvoorbeeld bij Roderwolde, zijn onderzoeksgebied. Daarin zijn dwars door het typerende strokenlandschap met sloten grote geulen gegraven. Er is zo’n modern natuurgebied ontstaan, plas-dras, grote grazers. De weidevogels zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor andere soorten. De geschiedenis is uit het landschap weggepoetst. Allemaal voor ‘waterberging’. „Dat had ook allemaal heel anders gekund, met behoud van het cultuurlandschap.

Marjoleine de Vos, Het Hunzeveen was monniken-werk


[x]#12949 fan zondag 5 februari 2017 @ 22:00:14


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden