Brieven uit Genua
ILja Leonard Pfeijffer

[…] ondertussen bleef ik als lezer op mijn honger zitten, op zijn Vlaams gezegd. Want de kwaliteit van het gebodene varieerde me te veel. Pfeijffer schmiert me te gauw; er schijnbaar op vertrouwend dat het domme lezerspubliek toch wel onder de indruk raakt van een goed geschreven zin of drie. Maar boeken bestaan toch echt uit meer dan taal alleen. […]

boeklog 17 ii 2017


[x]#12989 fan vrijdag 17 februari 2017 @ 22:22:22


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden