Wettig opium | Roofstaat
Ewald Vanvugt

[…] inzicht in waarom die handel er ooit kwam. Want er groeiden geen papavers in Ons Indië. Het middel moest geïmporteerd worden, uit de regio’s ver weg die nog altijd de voornaamste leveranciers zijn.

Alleen was opium aanvankelijk een goed ruilmiddel voor de Nederlanders om aan specerijen te komen. Want, wat er in de Nederlanden werd gemaakt aan handelswaar, interesseerde ze daar niet.[…]

boeklog 5 x 2017


[x]#13350 fan donderdag 5 oktober 2017 @ 15:00:00


© eamelje.net 2001-2018. Alle rechten voorbehouden