Lobbyland
Ariejan Korteweg & Eline Huisman

[…] Het duidelijkst wordt het eeuwige kennistekort zichtbaar in de Tweede Kamer — waar vooral de oppositie nogal eens op informatie leunen moet van een lobbyist. Zo’n Kamerlid heeft een enorme kennisachterstand ten opzichte van het kabinet, wat kan steunen op alle ambtenaren bij de ministeries. Zo’n parlementariër heeft hoogstens éen fractiemedewerker om te helpen bij alle uitzoekwerk. […]

boeklog 1 xii 2017


[x]#13492 fan vrijdag 1 december 2017 @ 17:31:42