Jaar zonder zomer i
Te fietsen | week 49

Deze zomer werd er hier en daar gememoreerd dat 200 jaar geleden de eerste fietsrit plaatshad. Karl Freiherr von Drais maakte op 12 juni 1817 een tochtje van omgerekend 14 kilometer in een uur, op wat toen nog een ‘loopmachine’ heette.

Sneller dan de postkoets ging hij daarbij.

De fiets is alleen éen van die technologieën die er honderd jaar eerder ook al had kunnen zijn. Nieuw eraan was enkel dat er enkele al bestaande vindingen in éen apparaat werden gecombineerd. Maar dat het handig kon zijn om te kunnen sturen met zo’n ding was nog éen stap te ver voor Drais.

Dus wordt een vraag waarom de fiets er pas 200 jaar geleden was.

Eén theorie daarbij is dat dit kwam door een vulkaanuitbarsting aan de andere kant van de wereld in 1815. De vulkaan Tambora op het eiland Soembawa spoot toen zoveel as de lucht in dat het klimaat er het hele komende jaar door van slag was.

1816 werd daardoor een jaar zonder zomer. Overal mislukten de oogsten, want er was telkens nachtvorst tijdens de zomermaanden. Hongersnoden waren het gevolg.

Eén van de gevolgen daarvan was dat er van hier een massa-emigratie op gang kwam, naar Amerika.

Een ander gevolg was dat er nogal wat paarden stierven — ik neem nu maar aan omdat er domweg geen voer voor de meeste beesten was.

Dus luidt de these dat het pas ging lonen om na te denken over alternatieve manieren van vervoer toen er problemen ontstonden met de tot dan gebruikelijke snelle methode van verplaatsing over land.

Te bewijzen valt er alleen niets. Er bestaat namelijk slechts éen plaatje van Drais. Aantekeningen of verdere persoonlijke geschriften zijn verloren gegaan in de tijd. Zeker is enkel dat hij een uitvinder was, en dat zijn loopmachine ook in productie werd genomen indertijd; anders dan zijn andere vondsten.


[x]#13510 fan dinsdag 5 december 2017 @ 13:10:26