Een vooroorlogse Godwin xxii
Te fietsen | week 10

De Brit Steve Abraham sloot dit weekend een derde poging af om het record aantal gefietste kilometers in een jaar te verbeteren. Een eindsprint zat er niet in de laatste week. Oostenwind, en daarmee Siberische koude, plus vooral sneeuw, had de omstandigheden op de weg slechter gemaakt dan wanneer ook in de twaalf maanden er voor.

In 2015 interesseerde Abraham’s eerste recordpoging me zeer. Wat mede kwam doordat hij niet ineens vanuit het niets vertrok.

Al een hele tijd was toen duidelijk dat het oerrecord van Tommy Godwin uit 1939, van 75.065 mijl, ofwel 120.805 kilometers, zeer tot zijn verbeelding sprak. En daar werd online over gesproken.

Dook er bovendien ineens een Amerikaanse concurrent op, die ook bereid was om een jaar van zijn leven op te offeren, aan een poging dat onbreekbaar geachte record te kraken. En toen strandde Abraham’s eerste poging al na enkele maanden doordat een onvoorzichtige brommerrijder hem invalide reed.

Dat is allemaal al op deze website geboekstaafd.

Net als dat voor de volledigheid is vastgelegd dat daarop een Amerikaanse vrouw het jaarrecord heeft gepakt — waaraan mij dan tegenstond dat ze het hele jaar lang in Florida op een afgesloten circuit rondreed. Kadaverdiscipline noemde ik die recordpoging zelfs.

Het kan dus goed zijn dat Amanda Coker met het huidige wereldrecord tegelijk ook de onzinnigheid heeft aangetoond van een poging om zoveel kilometers als kan in een jaar te fietsen.

Steve Abraham’s eerste recordaanval, en ook de daar later parallel aan lopende tweede poging, strandde door dat ongeluk. Dus is te begrijpen dat hij meende nog iets te moeten bewijzen. Bovendien pakte hij zijn derde poging slimmer aan. Er kwam een trainer, en een diëtist, en hij ging met een vermogensmeter rijden om nog efficiënter met zijn energie te leren omgaan.

Was er vervolgens in september 2016 een succesvolle test, doordat hij het record verbeterde van de meest fietskilometers in een maand.

Dat record is ondertussen verbroken.

Maar waarom interesseerde me zijn derde jaarrecordpoging, die begon op 4 maart 2017, dan zo weinig? Ik vrees toch omdat bij die eerste poging zo boeiend was dat Steve Abraham en Kurt Searvogel tegelijk bezig waren dat oerrecord aan te vallen. Onder heel verschillende omstandigheden daarbij.

De strijd van man tegen man intrigeerde, waar het gevecht van éen man tegen een spreadsheet dat niet deed. Ondanks de wisselende weersomstandigheden en andere variabelen.


[x]#13834 fan maandag 5 maart 2018 @ 12:43:17