Stemming
Overwegingen | week 11

Er bestaat online een stemwijzer voor mijn woongemeente. Dat scheelt. Want ik had werkelijk geen idee waarover men zich hier ter plaatse in het bijzonder druk maakt. Wat zou er ook kunnen spelen, aan ruimtelijke ordening, of aan subsidies voor cultuur?

Nu ja, de Koopzondag. Die kwestie sleept al even aan. Alleen al omdat in alle omringende gemeenten ondertussen de supermarkten gewoon alle dagen van de week open zijn, en de andere winkels ook nog éen zondag in de maand.

Al te schokkende of principiële keuzes legde de stemwijzer me evenwel niet voor. Het is niet heel moeilijk om als fietser wat meer vrij liggende fietspaden te wensen. Al zou aanzienlijk strengere handhaving van de maximumsnelheid, helemaal in 30 km/uur-zones, me heel wat liever zijn.

Alleen gaat de gemeente daar nu net niet over.

Toen ik een journalistje in opleiding was, diende ik nogal wat te schrijven over de toen ras naderende Provinciale Staten-verkiezingen. Doel was heel basale voorlichting. Het lezerspubliek hoorde meer te weten over wat de Provincie precies allemaal deed dan er waarschijnlijk was aan algemene kennis.

Daartoe praatte ik dan met een reeks mannen, en een enkele vrouw, die bij de provincie in dienst waren, over wat zij zoal deden van dag tot dag.

Zo’n serie verhalen zou ik eigenlijk ook weleens over de gemeente willen lezen — hoeft dat niet eens mijn gemeente te zijn. Want weliswaar heb ik als pril journalistje ook raadsvergaderingen verslagen, heel veel sjoege van wat lokale overheden nu precies doen, is er niet — helemaal niet als het gaat om de onderwerpen waar de plaatselijke politiek niets over te zeggen heeft; de taken die vanuit het Rijk zijn opgelegd.

Marcel van Roosmalen ging eens in zijn gemeente met de lijsttrekkers praten, en ontdekte daarbij dat iedereen eigenlijk hetzelfde vond. Ongetwijfeld zullen de raadsvergaderingen er eindeloos duren; het narcisme van het kleine verschil is in zulke gevallen groot.

Toch, pas als democratie zo tergend saai is, deugt deze.


[x]#13884 fan zondag 18 maart 2018 @ 00:00:00